Řešení životních situací

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen…


  Kdo Postup Doklady 1. snoubenci (starší 18let) pokud zvolí církevní obřad, nebo…


  Kdo Postup Doklady 1. budoucí matka navštíví lékaře a podrobí se péči…


    Postup Doklady, materiály 1. žadatel předloží Matrice originál i kopii, nebo…


    Postup Doklady, materiály 1. podepsaný osobně navštíví matriku příslušnou…


Důležitá telefonní čísla tísňového volání Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo…


Ověřování shody opisu nebo kopie (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen…


Cestovní pas zákon č. 329/199 Sb. o cestovních dokladech      Postup Doklady,…


Občanský průkaz (OP) zákon č. 328/199 Sb. o občanských průkazech      Postup Doklady,…


    Postup Doklady, materiály 1. žadatel podá žádost na matrice příslušné…


    Postup Doklady, materiály 1. žadatel podá žádost na pověřený městský úřad…


©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti