Narození dítěte

  Kdo Postup Doklady
1. budoucí matka navštíví lékaře a podrobí se péči do narození (není povinností) získá těhotenský průkaz
2. budoucí matka matka si může zvolit místo a způsob porodu (na dopravu matky má otec placené volno viz. Zák. práce) uvede jméno dítěti vybrané
3. otec může požádat o přítomnost u porodu zaplatí poplatek
4. porodnice dá matce po narození dítěte Zdravotní a očkovací průkaz obsahující jméno dítěte, jeho rodné číslo a razítko nemocnice, jako dočasný dokument
5. rodiče ihned vyberou dítěti zdravotní pojišťovnu k registraci u pojišťovny stačí dočasný dokument
6. matka podá žádost na Okr. úřad. odd sociální péče o porodné OP matky, rodný list dítěte a číslo účtu
7. matrika uvědomí o narození dítěte Obecní úřad bydliště matky  
8. křest dítěte rodiče vyberou místo křtu, navštíví faru a dohodnou postup OP rodičů, nebo oddací list, fotokopie rodného listu dítěte
9. vítání občánků je dobrovolnou aktivitou OU v místě bydliště matky, pro evidenci je účelné dát na matrice obce rodný list dítěte k okopírování matka dostane pozvání k obřadu
©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti