Obec Milešovice Obec Milešovice

Inventec Slatina

Společnost Inventec ve Slatině nabízí volná pracovní místa do výroby a skladu. Jedná se o lehkou, manuální práci jen na 3 dny v týdnu v jednosměnném provozu. Nabízíme vynikající platové podmínky. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 543 124 600 a více informací naleznete na vývěsce nebo webových stránkách obce.

Oznámení OÚ

Obecní úřad Milešovice žádá občany, kteří mají odstavená nepojízdná nebo nepoužívaná vozidla na obratišti za ulicí Chaloupky, aby je přemístili na svůj vlastní pozemek nebo je nechali ekologicky zlikvidovat.

Dále upozorňujeme občany, že pokud tato vozidla nebudou odstraněna a nadále budou znemožňovat otáčení vozidel f. Respono, tak nebude možné zajistit svoz odpadu v zimních měsících v této ulici.

Poplatky za KO a stočné

Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatek za komunální odpad a stočné, aby tak učnili co nejdříve.

ČOV Milešovice

Obecní úřad Milešovice znovu důrazně upozorňuje všechny občany, že je v platnosti přísný zákaz vypouštění nedovolených látek do splaškové kanalizace, které ničí biologickou část čistírny odpadních vod.

Jedná se zejména o obsah domovních jímek na vyvážení, zbytky výpalků, oleje, ropné látky a pod., které se musí ekologicky likvidovat odborně způsobilou firmou.

Spalování zahradního odpadu a parkování vozidel

Starosta obce prosí, aby občané dodržovali dny určené k pálení a omezili spalování zahradního odpadu na minimum, dále žádá majitele nepojízdných odstavených vozidel ve Svaté, aby je trvale odstranili a aby majitelé vozů parkujících na tomto místě sloužícím jako obratiště je parkovali mimo komunikaci na veřejném nebo nejlépe na svém vlastním pozemku.

Respono Vyškov

Respono Vyškov oznamuje, že bude vyvážet komunální odpad každých 14 dní jako doposud, jen v dřívější dobu a prosí, aby si občané nachystali popelnice před domy už večer.

Podomní prodej

Starosta obce žádá občany, kteří zjistí, že se v obci pohybují podomní prodejci a nabízí své služby, aby  to nahlásili na OÚ.

Tříděný odpad

Starosta obce prosí, aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazoval pouze odpad k tomu určený.

Dále aby před vhozením do sběrné nádoby např. papírové krabice či PET lahve sešlápli a snížili tak výrazně jejich objem.

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix