Pověsti o obci

Za dávných dob byla Krajina pastviskem. Milešovští usedlíci mohli na něm vypásat svůj dobytek. Obyčejně pásli…


V polní trati, které se říká Jezero, býval za dávných dob veliký rybník. Byla v něm hojnost ryb a jeho břehy,…


V lese u Kalu, kde je dnes menší rybník, bývala dříve bezedná tůň. Před ní na pravé straně stojí zhruba…


V Milešovicích na pozemku, zvaném Krajina, porostlém travou, bývalo mnoho pěkných jabloní. Majitel Krajiny, stařeček…


©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti