Znak a prapor obce

Návrh obecního znaku a praporu pro obec Milešovice vypracoval Pavel Vrba z Viničných Šumic. Při návrhu obecního znaku se vycházelo z pečeti, která byla obcí používána v minulosti, v 18. a 19. století. Tato pečeť je uložena v Moravském zemském archivu v Brně.
Obecní prapor vychází z obecního znaku a jeho barevného provedení.

Znak obce: Znak obce Milešovice byl schválen 31. ledna 1996 a udělen dne 7. května 1996 na základě návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku tohoto výboru Poslanecké sněmovny.
Popis znaku: v zeleném štítě zlatý vinný hrozen s listem, provázený vpravo vinařským nožem, vlevo vztyčenou radlicí, oboje stříbrné.

Znak obce

Prapor obce: Prapor obce Milešovice byl udělen po projednání návrhu ve výboru Poslanecké sněmovny dne 28. února 2000.
Prapor obce tvoří list bílý žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu a zelené pole se žlutým vinným hroznem.

Prapor obce

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti