Současnost

Obec Milešovice se nachází v chráněné krajinné oblasti Ždánický les. Je členem sdružení Ždánický les a Politaví. V letech 2003–2005 proběhla rekonstrukce základní školy, mateřské školy, obecního úřadu, hasičské zbrojnice, výstavba nového kulturního areálu za budovou obecního úřadu včetně tanečního parketu, výstavba nové samoobslužné prodejny potravin a nové obecní knihovny. Zbudovaly se nové autobusové zastávky v obci, proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení a vystavěla se nová zeď kolem místního hřbitova.

K 1.1.2023  žije trvale v obci 689 občanů.

  • Vodovod – byl vybudován obcí v 70. letech ze tří studní ve Svaté. Nedostatek vody v obci vyřešil místní vodojem napojený na vodu dodávanou z Opatovické vodní nádrže. V blízkosti studny je stojan, kde je možné nabrat vodu kojenecké kvality. 
  • Kanalizace – v obci je zavedena dešťová kanalizace a od r. 2016 nová splašková kanalizace napojená na čistírnu odpadních vod
  • Elektřina – ke konci 80. let byla provedena rekonstrukce el. sítě z r. 1929. Bylo zřízeno několik trafostanic. U nové zástavby se použil zemní kabe
  • Telefon – v roce 1996 byly v obci položeny kabelové rozvody pro telefon včetně přívodu do Otnic, kde je naše obec připojena na digitální ústřednu.  
  • Plyn – v roce 1997 dochází k úplné plynofikaci obce.
  • Doprava – od 1. září 2005 je naše obec začleněna do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Nejfrekventovanější trasou je trasa Milešovice – Brno.  
  • Služby – v obci se nachází samoobslužná prodejna potravin a restaurace.

Poloha

Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým obcím Slavkovska i celého vyškovského okresu. Leží asi 10 km jihozápadně od Slavkova u Brna a 22 km jihovýchodně od Brna.
Jsou situovány do údolí. Na severním konci obce se terén pozvolna svažuje do údolí Milešovického potoka a pozvolna sahá k Šaraticím, kde přechází do nížiny řeky Litavy.

Výškové rozmezí je 206 až 327 m n. m. Jižní část katastru tvoří část Ždánického lesa, převážně listnatého. Obcí vede značená cyklistická stezka.

Rozloha
Katastr se rozkládá na 671 ha 1345m², tvoří jej pole, louky, vinice a les.

Znak
Štít zelený, uprostřed zlatý hrozen s jedním listem, po stranách doprovázen vlevo vinařským nožem, vpravo radlicí, oboje stříbrné.

Obyvatelstvo
Obec má v současné době k 1. 1. 2023 celkem 689 stálých obyvatel. V letním období přibývá menší počet chalupářů.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti