Aktuality

Zemědělská společnost ZEV Šaratice, a.s. je stabilním zemědělským podnikem zabývajícím se rostlinnou výrobou,…


Od 1. 1. 2023 není možné na skládku v Kozlanech ukládat VYUŽITELNÉ SLOŽKY odpadu, jako jsou plasty, papír, sklo,…


Informační letáky Státní veterinární správy o africkém moru prasat a ptačí chřipce


Vážení občané, uživatelé splaškové kanalizace.....Informace o postupech...


Vážení vlastníci a uživatelé pozemků.......


Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - tzv. "ptačí chřipky" naúzemí ČR.


Stanoviště se sběrnými nádobami na biologický odpad, které jsou rozmístěny po obci Milešovice dle čísel…


publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti