Upozornění - odpady

Od 1. 1. 2023 není možné na skládku v Kozlanech ukládat VYUŽITELNÉ SLOŽKY odpadu, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy a dřevo. Dle nového zákona o
odpadech musí být navíc zajištěno vytřídění těchto využitelných složek i z OBJEMNÉHO ODPADU. U objemného odpadu se jedná především o vytřídění
kovů a využitelného dřeva.
 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti