Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací dle zák. č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu…


Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zák. č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu…


Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu…


Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu…


©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti