Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve   smyslu   ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce  Milešovice : www.milesovice.cz

2. Informace o poskytování informací v r. 2020 ve smyslu ustanovení § 18  zákona :

-počet podaných písemných žádostí o informace                                         0

-počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                   0

-výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                                   0

-další informace, vztahující se k uplatňování zákona                                    0

 

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek  obce a hlášením v místním rozhlase.

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

V Milešovicích  29. 1. 2021

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                               Ing. Bohdan Tišer    

                                                                                                                   starosta obce

                                                                                                      

 

Vyvěšeno dne : 29. 1. 2021                                                       Sejmuto dne : 15. 2. 2021

 

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti