Vyhlášky

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování…


o místním poplatku ze psů, kterou se ruší OZV č. 3/2012 o místních poplatcích


o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školykterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Milešovice


kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2005, o požárním řádu obce MilešoviceObecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném…


©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti