Směrnice a řády

Nařízení obce Milešovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 1/2013 o cestovních náhradách V Milešovicích 14. 1. 2013 Směrnice…


ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 4/2012 1. ÚVOD 1.1 Předmět a účel Tato…


ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 2/2012 1.  ÚVOD 1.1 Předmět a účel Tato…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 1/2012 o cestovních náhradách V Milešovicích 9.1.2012 Směrnice o cestovních…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE Č. 7/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku ODPISOVÝ PLÁN Zpracovala…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 6/2011 pro vedení účetnictví V Milešovicích dne…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE č.  5 /2011 o inventarizaci V Milešovicích dne  14.9.2011 OBSAH: Úvodní…


Obec Milešovice Směrnice č. 3 /2011 Spisový a skartační plán   Obec Milešovice Milešovice 68, 683 54…


OBEC MILEŠOVICE SMĚRNICE č. 2/2011 k podrozvahovým účtům V Milešovicích dne…


SMĚRNICE č. 2/2008 STŘET ZÁJMŮ V Milešovicích 14. 7. 2008 Směrnice o střetu zájmů Obec:…


OBEC MILEŠOVICE Směrnice č. 4/2007 o zabezpečení zákona o finanční kontrole V Milešovicích dne 22. 10.…


V Milešovicích dne 1. 3. 2006 Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny Obec: Milešovice…


OBEC MILEŠOVICE SEZNAM POPLATKŮ OBECNÍHO ÚŘADU MILEŠOVICE Zastupitelstvo obce Milešovice na svém zasedání dne…


Obec: Milešovice Adresa: Milešovice 68, 683 54 p. Otnice Projednáno a schváleno v ZO: 21. března 2005 Směrnice…


V souladu s § 82 , odst. 1 zákoníku práce a dle § 100, odst. 4 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…


OBEC MILEŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2007 V Milešovicích dne 22.10. 2007 Obec Milešovce Milešovce 68, 683 54…


Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , zastupitelstvo obce povinně musí zřídit kontrolní výbor…


OBEC MILEŠOVICE JEDNACÍ ŘÁD Obec: Milešovice Adresa : Milešovice 68, 683 54 p. Otnice Projednáno a schváleno…


publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti