Ověření listin

    Postup Doklady, materiály
1. žadatel předloží Matrice originál i kopii, nebo opis na místě uhradí poplatek příslušné dokumenty

Poznámka:
Pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy a jiné průkazy totožnosti a geometrické plány se ověřovat nesmí.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti