Ověření podpisu

    Postup Doklady, materiály
1. podepsaný osobně navštíví matriku příslušnou jeho bydlišti a podepíše se
matrika podpis potvrdí razítkem a zanese do evidence vydaných ověření
OP
doklad na kterém je podpis ověřován
poplatek
©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti