Vydání Občanského průkazu

Občanský průkaz (OP) zákon č. 328/199 Sb. o občanských průkazech 

    Postup Doklady, materiály
1. Žadatel nejdříve 60 dní před dovršením 15 let navštíví obecní úřad svého bydliště a vyplní " Potvrzení o hlášení pobytu"
("Přihlašovací lístek pro trvalý pobyt")
Potvrzení o hlášení pobytu (trvalý pobyt).
Na OU zjistí místo příslušné matriky.
2. Žadatel, nebo jeho zástupce navštíví matriku (nejpozději v den dovršení 15let) a podá žádost o vydání OP rodný list žadatele, doklad o státním občanství (=oddací list, nebo rodné listy rodičů) Fotografie 1ks, potvrzení o ohlášení pobytu
3. Poznámka:
majitel OP může požádat
o dodatečné zapsání nepovinných dat, (manžela, dětí, titulu) v žádosti na matrice doklady o zapisovaných datech (poplatek 25 Kč, vystavení OP před skončením platnosti stojí 100 Kč)
4. Žadatel osobně na matrice si osobně převezme OP Občanský průkaz

Poznámka:
Rodiče plnoletého na Referátu zdravotnictví a sociálních věcí OkÚ, odhlásí přídavky na dítě, nebo dodají potvrzení o studu.

Povinnost požádat o vystavení OP  (při nedodržení pokuta až 1000 Kč)

    Postup Doklady, materiály
a) do 10dnů po skončení platnosti vyznačené na OP starý OP + doklady změn
b) do 10dnů po změna zapsaných dat (např. sňatek, rozvod, ovdovění…) starý OP + doklady změn
c) do 10dnů po ztrátě, nebo zničení OP občan podá oznámení Odd.správních činností OkÚ nebo Policii ČR (v místě ztráty) a získá potvrzení o OP s platností 2 měsíce. Podá žádost o vystavení nového OP POZOR
Potvrzení neopravňuje k žádným úkonům, (jako průkaz totožnosti je možné využít cestovního pasu)
©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti