Poplatky za komunální odpad a psa

Informace o poplatkách za komunální odpad a psa.

V případě platby na účet: 6629731/0100, variabilní symbol uvádějte číslo domu.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti