Skandinávské valuty informace

Česká národní banka (ČNB) v souladu s Podmínkami České národní banky pro vedení účtů a provádění platebního styku v rámci poskytování platebních služeb provádí transakce spočívající ve vložení nebo výběru peněžních prostředků ve vybraných cizích měnách, jejichž seznam je k dispozici v provozních útvarech...Více informací v příloze...

Informace (138 KiB)
©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti