Myslivecké sdružení Hubert Otnice

Myslivecké sdružení Hubert Otnice vzniklo dne  26. 6. 1992, oddělením k.ú. Bošovice. Členové Mysliveckého sdružení Hubert Otnice vykonávají právo myslivosti na honebních pozemcích v k.ú. obcí Milešovice, Otnice a Lovčičky o celkové výměře 1 906 ha.

Honební pozemky má myslivecké sdružení pronajaty od Honebního společenstva Otnice. Roční pronájem honebních pozemků činí 22.822 Kč, což je asi 12 Kč/ha. Předsedou honebního společenstva je pan František Brtník z Lovčiček.

Výkon práva myslivosti zahrnuje celoroční péči o zvěř a přírodní podmínky pro její chov. Přírodní podmínky myslivci zlepšují každoroční výsadbou dřevin a obhospodařováním políček pro zvěř. Dále předkládají zvěři sůl, léčiva a v době zimního strádání zajišťují její přikrmování. V průběhu roku myslivci tlumí zákonem povoleným způsobem zvěř myslivosti škodící. Odlov zvěře užitkové je prováděn podle předem schválených plánů lovu tak, aby byly zachovány minimální normované stavy zvěře, nebyla narušena přírodní rovnováha mezi jednotlivými druhy živočichů a omezeny škody na zemědělských a lesních kulturách.

Myslivci organizují také společenské akce jako jsou plesy, zábavy, zkoušky loveckých psů, přehlídky trofejí, ukázky práce sokolníků, střelby na asfaltové terče a další.

V roce 2011 má myslivecké sdružení 38 členů a 3 adepty. Ve své práci využívají lovecky upotřebitelné psy s předepsanými zkouškami. V současné době myslivci vlastní  9 psů velkých plemen a  4 psy malých plemen.

Předsedou mysliveckého sdružení je pan Petr Borovička.
Hospodářem mysliveckého sdružení je pan inženýr Jindřich Svoboda.

V Milešovicích pracují členové výboru mysliveckého sdružení:
Jan  Gargoš – tel.: 602 561 728
Vojtěch Laštůvka  –  tel.: 733 544 209,
na které se můžete obrátit se svými podněty a připomínkami.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti