Chovatelé v Milešovicích

Český svaz chovatelů
drobného zvířectva
místní organizace
Milešovice
okr. Vyškov

Tato organizace byla založena v roce 1959 za účasti těchto začínajících chovatelů z obce Milešovice.

Zakládající členové jsou tito:
AXMANN Vítězslav  KUBÁLEK Josef SVOBODA Josef
JEDLIČKA Jindřich LUŽA Bohumil ŠEBR Leopold
KACHLÍŘ Alois MAREK Oldřich VESELKA Jan
KOVAŘÍKOVÁ Anna MASAŘ František URBÁNEK František
KŘIVÁNEK Stanislav  POLÁŠEK Josef  VILIŠ Jaroslav

V současné době žije už pouze jeden ze zakládajících členů, a to přítel Vítězslav AXMANN. Tato skupina nadšenců se částečně rozšířila o další členy, bohužel o tom chybí dokumentace, neboť u pokladníka, přítele MASAŘE Františka, vše shořelo při požáru jeho domu. Víme, že předsedou této organizace byl dlouhodobě přítel VESELKA Jan, hospodářem přítel URBÁNEK František a jednatelem přítel KUBÁLEK Josef.
Do roku 1970 tato organizace uspořádala v obci Milešovice dvě výstavy zvířat.
Co víme, tak v roce 1983 byl předsedou přítel VESELKA Jan, jednatelem přítel GARGOŠ Jan a pokladníkem přítel ČERNÝ Emil. Tato organizace v těchto letech až do roku 1985 prošla krizí a okresní výbor chovatelů ji chtěl pro nečinnost zrušit. Vše vyústilo v mimořádnou členskou schůzi organizace, za účasti zástupců Okresního výboru ČSCH Vyškov, kde mělo padnout rozhodnutí o další existenci této organizace v Milešovicích.
Na této mimořádné členské schůzi konané dne 3. 12. 1985 se rozhodlo, že stávající výbor ZO musí odstoupit a dát šanci novým členům výboru, kteří chtějí a mají zájem tuto ZO povznést a vrátit ji tam, kam kdysi patřila. Novým předsedou ZO byl zvolen přítel AXMANN Vítězslav, jednatel přítel GARGOŠ Jan a pokladníkem přítel STEJSKAL Jaroslav.
Členové okresní organizace Vyškov dali nově složenému výboru ZO šanci, aby dokázali, že zrušení této organizace není nutné.
V roce 1985 bylo v ZO celkem 30 členů a ZO užívala pozemky v katastru Homola o výměře 2 ha a 17 arů a na těchto pozemcích pracovalo 8 členů ZO, kteří tyto pozemky užívali a platili naší ZO částku 708,- Kč, po zaplacení zemědělské daně ve výši 514,- Kč zůstalo ZO 194,- Kč čistého zisku.
Členové ZO dostali za úkol obstarat si chovná zvířata, a tím měli možnost dostávat pro ně krmivo. V chovech měli členové ZO drůbež, králíky, okrasné ptactvo, okrasné a užitkové holuby, okrasné bažanty a kachničky.
V roce 1986 se členové ZO zúčastnili výstavy v Otnicích a v roce 1987 výstavy v Šaraticích. Dále se členové ZO zúčastnili v roce 1986 národní výstavy zvířat, která se konala ve Slavkově u Brna.
Od roku 1987 pořádáme stolní bodování králíků, které se uskutečňuje i v dnešní době a je současně doprovázeno chovatelskou besedou.

V roce 1988 naše ZO uspořádala propagační výstavu zvířat v areálu školy. V tomto roce jsme měli 32 členů ZO. Výstava byla členy okresního výboru hodnocena kladně. V roce 1988 jsme v obci uskutečnili přednášku o chovu králíků za účasti přednášejícího posuzovatele králíků Ing. SEKANINY Antonína z Telnice.
V roce 1989 jsme v obci uskutečnili přednášku o chovu drůbeže za účasti přednášejícího přítele ŠILBERGRA Stanislava ze Zbýšova. V tomto roce naše ZO uskutečnila zájezd do Žírče, ve spolupráci s místní ZO zahrádkářů.
Od roku 1990 po rok 2005 uspořádala naše ZO celkem 3 výstavy zvířat, z toho byla v roce 2002 propagační výstava zvířat v areálu školy, v roce 2004 jsme uspořádali okresní výstavu mladých samců – soutěžní , také v areálu školy. V roce 2005 jsme uspořádali Propagační výstavu zvířat ve Zbýšově. Dále se v letech 1990 – 2005 členové ZO ČSCH Milešovice zúčastňovali okresních i místních propagačních výstav, které se uskutečnily na okrese Vyškov i jinde v čs. republice. Dále se v letech 1990 – 2005 členové ZO zúčastňovali výstav celostátních i evropských, kde přítel OBORNÝ Zdeněk získal ocenění ŠAMPIÓN VÝSTAVY a 2x MISTRA ČS. REPUBLIKY s plemenem králíka BOA (Belgický Obr Albín).
V letech 1990 – 2005 naše ZO uskutečnila zájezdy na výstavy zvířat, a to: Nové Město na Moravě, Litovel a Týniště nad Orlicí. Ve spolupráci s místními zahrádkáři jsme uskutečnili zájezd do Vídně. V současné době se zájezdů členové ZO zúčastňují ve spolupráci se ZO ČSCH Slavkov u Brna.
V roce 2006 si naše ZO ČSCH Milešovice připomene 47. výročí svého založení.
Předsedou ZO ČSCH je přítel HON Josef, jednatelem přítel STEJSKAL Jaroslav a pokladníkem přítel HRUBÝ Jan. V současnosti máme 17 členů ZO a ti mají ve svých chovech drůbež, králíky, okrasné a užitkové holuby a okrasné ptactvo.
V naší ZO ČSCH máme nositele Vyznamenání za rozvoj chovatelství, která udělil ÚV ČSCH v Praze, a to:

I. stupeň:
  1 
člen
II. stupeň:
  8 
členů
III. stupeň:
  10 
členů

K 45. výročí založení naší ZO ČSCH Milešovice nám ÚV ČSCH v Praze udělil Čestnou vlajku za zásluhy v chovatelství.

Naše ZO ČSCH Milešovice pracuje na velice dobré úrovni a je Okresním výborem ČSCH ve Vyškově dávána všem ZO v okrese za vzor.
V roce 2006 bude naše ZO zastřešovat výstavu ve Zbýšově , která se bude konat při příležitosti setkání představitelů tří obcí v ČR s názvem Zbýšov (Zbýšov u Křenovic, Zbýšov u Brna, Zbýšov v Čechách).

Milešovice 8. 3. 2006

Zapsal: Jaroslav STEJSKAL

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti