Mateřská škola v Milešovicích

Rozmach zařízení pro děti předškolního věku spadá do období po druhé světové válce. Nová doba přinesla nové možnosti, životní tempo se zrychlilo, společnost kladla nové nároky na ženu i děti. Také množství poznatků, které musí dítě poměrně záhy zvládnout, se neustále zvyšuje a předškolní příprava se stává nutností.

O původní milešovické mateřské škole příliš mnoho informací nemáme; kronika, kterou dopsala bývalá ředitelka Anežka Fillová a která popisovala období od založení školky až do roku 1987, bohužel není k dispozici. Je to obrovská škoda, protože velké množství informací týkajících se běžného života ve školce či personálního obsazení je již zřejmě navždy ztraceno. Nová kronika byla založena až roku 1987.

Mateřská škola byla v Milešovicích otevřena 1. září 1948, kdy jedna její třída byla součástí obecné školy. Nová mateřská škola, která by lépe vyhovovala potřebám moderní práce s malými dětmi, se začala stavět roku 1978. Slavnostní otevření proběhlo 18. října 1982. V září 1987 bylo přihlášeno 23 dětí. V dalších letech se počet dětí příliš neměnil.

Ani později se školce nevyhnuly personální změny. Od školního roku 1991/92 se personální obsazení na dlouhé roky ustálilo : vedle ředitelky S. Kyprové z Otnic zde působí jako učitelka Hana Burišková. V posledních letech je provoz mateřské školy výrazně ovlivňován nedobrou finanční situací. Krácení rozpočtu si v minulých letech vyžádalo jak omezení pracovních úvazků v provozní oblasti školky, tak i škrty v běžné činnosti školky. Některé finančně náročnější podniky musely být zrušeny nebo nahrazeny jinými, obnova vybavení probíhá jen pozvolna a s velkými problémy. Tento stav si uvědomují i místní občané. Stojí za zmínku, že výtěžek z májové veselice, kterou 30. dubna 1993 uspořádalo dvanáct milešovských soukromých podnikatelů, byl věnován právě mateřské škole. Za více jak šest tisíc korun pak byly nakoupeny hračky, knihy a další pomůcky, na které již nezůstalo v rozpočtu.

I přesto je činnost školky bohatá a pestrá. Děti se zúčastňují celé řady kulturních a společenských akcí, jezdí na výlety, navštěvují divadelní představení nebo koncerty, samy si připravují dramatická vystoupení. Podařilo se zajisti předplavecký výcvik, děti se učí správně dýchat hrou na flétničky. Společná práce a zábava je učí základním společenským a kulturním návykům. Milešovská školka je otevřená novým podnětům a metodám práce, které vyžaduje např. začlenění tělesně postiženého dítěte do kolektivu zdravých dětí. Dobrá je také spolupráce s veřejností. Útulné a pěkné prostředí, bohatý a v mnoha směrech nápaditý program – není se co divit, že děti chodí do školky rády.

©2006-2024 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti