Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
21.01. - 21.01.2017
Myslivecký ples Otnice

19.02. - 19.02.2017
Maškarní ples pro děti

04.03. - 04.03.2017
Ostatky

18.03. - 18.03.2017
Košt slivovice a tlačenek

30.04. - 30.04.2017
Pálení čarodějnic


Hlášení rozhlasu
Dotazník "Jak se žije v Milešovicích" k elektronickému vyplnění
 Vážení občané obce Milešovice, zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení dlouhodobého "Programu...
 
Poloha
Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým obcím Slavkovska i celého vyškovského okresu. Leží asi 10 km jihozápadně od Slavkova u Brna a 22 km jihovýchodně od Brna.
Jsou situovány do údolí. Na severním konci obce se terén pozvolna svažuje do údolí Milešovického potoka a pozvolna sahá k Šaraticím, kde přechází do nížiny řeky Litavy.

Výškové rozmezí je 206 až 327 m n. m. Jižní část katastru tvoří část Ždánického lesa, převážně listnatého. Obcí vede značená cyklistická stezka.

Rozloha
Katastr se rozkládá na 671 ha 1345m², tvoří jej pole, louky, vinice a les.

Znak
Štít zelený, uprostřed zlatý hrozen s jedním listem, po stranách doprovázen vlevo vinařským nožem, vpravo radlicí, oboje stříbrné.

Obyvatelstvo
Obec má v současné době k 1. 1. 2016 celkem 694 stálých obyvatel. V letním období přibývá menší počet chalupářů.