Obec Milešovice Obec Milešovice

Obecní knihovna Milešovice

Otevírací doba knihovny: pondělí 15:30–18:30

Adresa: Milešovice 68
683 54 p. Otnice
E-mail: knihovna@milesovice.cz
Knihovník: Simona Jochová
Zřizovatel: Obec Milešovice


V roce 1923 byla přičiněním místní Osvětové komise, která se měla starat o kulturu a vzdělávání v obci, zřízena lidová knihovna. Knihovna byla umístěna ve škole. Za obnos 500,- Kč od státu a 1.200 Kč od obce bylo koupeno prvních 46 knih. Knihovníkem se stal řídící učitel Ferdinand Kramář. V roce 1952 už měla knihovna 882 svazků knih. V této době je knihovníkem ředitel školy Jan Májek. Knihovna je umístěna ve škole v učebně, kde sídlí mateřská škola. V roce 1964 už měla 1306 svazků knih a byla umístěna do zasedací síně Místního národního výboru. Knihy se půjčovaly jen v zimním období. Funkci knihovnice vykonávala ředitelka mateřské školy Anežka Fillová. V roce 1982 se stala knihovnicí paní Miroslava Marková. V roce 1985 se knihovna přestěhovala do budovy kulturního domu a byla vybavena novým nábytkem. Knihovnicí se stala paní Věra Dubská. Kvůli přístavbě hospody ke kulturnímu sálu se knihovna opět stěhovala, a to do budovy nové mateřské školy.
V roce 2005 byla v obci vybudována nová budova pro prostornou knihovnu a samoobsluhu. Knihovna je otevřena jednou v týdnu na tři hodiny. Nabízí také internet pro veřejnost na jednom PC. Do konce roku 2016 byla knihovnicí paní Eva Gargošová. Od roku 2017 máme nového knihovníka pana Lukáše Krahulu. Od poloviny roku 2020 naší knihovnu obsluhuje paní Simona Jochová. 
V loňském roce měla knihovna 117 čtenářů, počet návštěvníků byl 485, knihovní fond měl 2454 svazků. Proběhlo 1559 výpůjček a knihovna odebírala 3 tituly periodik. Obec Milešovice má 688 obyvatel.

Milešovice
©2006-2021 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti, webdesign: Synetix