Seznam poplatků Obecního úřadu Milešovice

OBEC MILEŠOVICE
SEZNAM POPLATKŮ OBECNÍHO ÚŘADU MILEŠOVICE

Zastupitelstvo obce Milešovice na svém zasedání dne 24. 9. 2007 projednalo a schválilo poplatky za úřední úkony, za hlášení v místním rozhlase, za veřejné prostranství a půjčovné s platností od 1. 1. 2008

 

 1. Poplatky za úřední úkony:
  • ověření podpisu 30,- Kč
  • ověření listiny 30,- Kč
  • kopírování do 5 kusů včetně zdarma
  • kopírování nad 5 kusů 1,50 Kč
    
 2. Poplatky za hlášení v místním rozhlase:
  • blahopřání 20,- Kč
  • stánkový prodej, ostatní 20,- Kč
    
 3. Poplatek za zapůjčení sálu:
  • diskotéka, zábava, svatba, oslava 500,- Kč
  • pohřeb 200,- Kč
  • na prodej zboží, reklamní prodej 200,- Kč
    
 4. Poplatek za zapůjčení:
  • stůl ze sálu 20,- Kč/ks/den
  • židle ze sálu 5,- Kč/ks/den
  • venkovní stůl + 2 lavice 40,- Kč/ks/den
    
 5. Poplatek za půjčení víceúčelového areálu 500,- Kč
   
 6. Poplatek za půjčení klubovny na hasičce 300,- Kč

 

V Milešovicích 24. 9. 2007

 

starosta: Michal Polanský
místostarostka: Lenka Hrazdirová 

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti