Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

OBEC MILEŠOVICE
Obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2012,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2009, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 23.4.2012 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Milešovice č. 1/2009, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 19. 1. 2009.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

starosta: Michal Polanský

 

místostarosta: Ivo Petlák

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.4.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 11.5.2012

publikační systém: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Milešovice, prohlášení o přístupnosti