Obec Milešovice Obec Milešovice

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. do 31. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

21. 1. 2019  8.00 - 17.00

22. 1. 2019  8.00 - 17.00

23. 1. 2019  8.00 - 17.00

24. 1. 2019  8.00 - 17.00

25. 1. 2019  8.00 - 14.00

 

28. 1. 2019  8.00 - 17.00

29. 1. 2019  8.00 - 17.00

30. 1. 2019  8.00 - 17.00

31. 1. 2019  8.00 - 17.00

1. 2. 2019    8.00 - 14.00

 

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2018 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

 

V Brně dne 4. 1. 2019

 

 

JUDr. David Stančík
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

náměstí Svobody 4, Brno

 

Milešovice
©2006-2019 Obecní úřad Milešovice, webdesign: Synetix