Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
02.07. - 02.07.2017
Zájezd do Lesního divadla v Hlíně - představební "Dařbuján a Pandrhola"

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

12.08. - 12.08.2017
Letní kino

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Pozvánka na slavnostní ukončení sezóny - TJ Sokol Milešovice
 Družstvo starších žáků TJ Sokol Milešovice Vás zve na slavnostní ukončení sezóny, které se koná v...
Kulturní pamětihodnosti

Hasičská zbrojnice

Postavena občany v roce 1896.

Hřbitov

 Zřízen v roce 1893

Kaplička panny Marie

Patří mezi nejstarší památky. Byla postavena na jižním okraji obce jako díkůvzdání za ukončení cholery a moru.

Kaplička sv. Anny

Postavená v letech 1866–69 slouží dosud k církevním obřadům.

Kříže

Na křižovatkách polních cest. Jsou pojmenovány podle dárců – Palečkův, Masařův, Markův, dřevěný kříž Veselkův a dřevěný kříž na křižovatce u Jaklového.

Mateřská škola

Velká, prostorná, byla otevřena v roce 1982.

Pomník padlým za I. světové války

Postaven obcí na počest padlých a zemřelých vojínů v letech 1914 až 1918.
Odhalen dne 28. 10. 1920.

Pomník padlým za II. světové války

Věnován osvoboditelům obce. Byl postaven a slavnostně odhalen k prvnímu výročí osvobození dne 24. 4. 1946.

Stará lípa

Na křižovatce na severním okraji obce chráněná Památkovým úřadem. Pod lípou stojí dřevěný kříž zdobený řezbami znázorňujícími řemesla. Tento kříž byl postaven při stavbě silnice Nížkovice – Otnice, na místě, kde byly soustředěny všechny nalezené pozůstatky po bojovnících v bitvě u Slavkova.

Základní škola

Postavená v roce 1878, jednoposchoďová budova, kde byla zřízena dvojtřídka.
Svému účelu slouží dodnes.