Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
06.05. - 06.05.2017
Pozvánka na zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé

27.05. - 28.05.2017
Květnové hody

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

19.08. - 19.08.2017
Letní kino

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Kamenictví G.A.L.
 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na veškeré...
Pálení čarodějnic
 Srdečně zveme všechny dospělé a děti na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 30. 4. 2017 v 17:30h v...
Zápis dětí do MŠ Milešovice
 Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. 5. 2017 od...
Směrnice a řády

Jednací řád obce Milešovice

ze dne 26.10. 2006

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce ze dne 23. 8. 2004, usnesením č.: 8/2004

Organizační řád obce Milešovice

ze dne 22. 10. 2007

Pracovní řád

V Milešovicích 28. 1. 2005

Směrnice č. 1/2005 o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2005 o svobodném přístupu k informacím – V Milešovicích dne 21. 3. 2005

Seznam poplatků Obecního úřadu Milešovice

platný od 1. 1. 2008

Směrnice č. 4/2007 o zebezpečení zákona o finanční kontrole

ze dne 22. 10. 2007

Směrnice č. 1/2006 o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Směrnice č. 1/2006 o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Směrnice č. 5/2007 pro zadávání zakázek malého rozsahu

ze dne 3. 12. 2007

Směrnice č. 2/2008 o střetu zájmů

ze dne 14.7.2008

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2007

ze dne 15.12. 2008

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2008 pro vedení účetnictví

ze dne 15.12. 2008

Směrnice č.3/2011-Spisový a skartační plán

ze dne 23.3.2011

Směrnice č.2/2011-Podrozvahová evidence

ke dni 23.3.2011

Směrnice č.5/2011 o inventarizaci

ke dni 14.9.2011

Směrnice č.6/2011 pro vedení účetnictví

ke dni 7.11.2011

Směrnice č.7/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku

ke dni 31.12.2011

Směrnice č.1/2012 o cestovních náhradách

ke dni 9.1.2012

Směrnice č.2/2012 Čerpání sociálního fondu obce Milešovice

ke dni 30.1.2012

Směrnice č. 3-2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

    Obec Milešovice         Směrnice č. 3/2012   pro zadávání veřejných zakázek malého...

Směrnice č. 4-2012 Čerpání sociálního fondu

  ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE MILEŠOVICE   SMĚRNICE č. 4/2012     1. ÚVOD   1.1 Předmět a účel Tato směrnice je vydávána pro...

Směrnice č. 1/2013 o cestovních náhradách

ke dni 14. 1. 2013

Nařízení obce č. 1/2013 - tržní řád

  Nařízení obce Milešovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád     Zastupitelstvo obce Milešovice se na svém zasedání dne 13.5.2013...