Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
06.05. - 06.05.2017
Pozvánka na zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé

27.05. - 28.05.2017
Květnové hody

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

19.08. - 19.08.2017
Letní kino

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Kamenictví G.A.L.
 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na veškeré...
Pálení čarodějnic
 Srdečně zveme všechny dospělé a děti na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 30. 4. 2017 v 17:30h v...
Zápis dětí do MŠ Milešovice
 Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. 5. 2017 od...
Historie
Původ obce lze datovat do doby Velkomoravské říše. Jméno pochází od osobního staroslovanského jména Mileš, prvního zakladatele obce, po něm pak dostal jméno rod Milešovce a ve 14. století osada Milešovice. První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 1141. K panskému dvoru, se zahradou a chmelnicí, dnes rodinné domky číslo popisné 1, 216, 192 a 238, patřila tvrz na „Homoli“. Ještě dnes je zde možné nalézt kameny ze stavby. Na panském dvoře býval pivovar. Při stavebních úpravách na domě číslo 1 se v podzemí našly zbytky sklepů a chodeb. V severní části katastru bývalo několik rybníků. Starý, Prostřední, ( mlýnský ), Třicátník, Jezero a na katastru Kobeřic Přestánovský, Vltavský a Horáček ( Haklický ). Bývaly zde tři mlýny. Jeden ve vodní trati „Zouvalky“, jehož majitelem byl Jan Zouvalka. Později mlynář Žandovský tento mlýn prodal vrchnosti, která jej zrušila, rybník vysušila a proměnila v pole. Kameny ze zbouraného mlýna se použily na stavbu školy. Další dva mlýny byly větrné. Nacházely se v dnešních tratích „Mlýnské“ a „Podsedky“.

Během 14. a 16. století se majitelé Milešovic často měnili. Jeden z rodů byl rod Věžníků, po němž zůstaly náhrobní kameny s vyrytými texty a reliéfy Věžníků, které se zachovaly v kostelích v Kobeřicích. V r. 1605 koupil Milešovice Oldřich Kounic ze Slavkova, který je později prodal Lichtenstejnům sídlícím ve Ždánicích.

K roku 1569 je jako milešovický rychtář uváděn Matouš Bradáček, v roce 1582 Havel Dubový. Na počátku 17. století měly Milešovice 41 domů. Roku 1775 je také zmiňována kovárna, která patřila obci. Třicetiletá válka zanechala v osídlení obce výrazné a negativní stopy. V roce 1888 vznikl v obci první spolek – hasičský. Velkou pohromu zažila obec v roce 1787, kdy požár zachvátil prakticky všechna stavení mimo panský dvůr. V obci také opakovaně řádila cholera, která si vyžádala v roce 1831 dvacet devět obětí, v roce 1849 osmnáct mrtvých a v roce 1866 třicet pět obětí.

Při prvním sčítání lidu v Československé republice v r. 1921 bylo v obci 818 obyvatel a 177 domů. Ve třicátých letech bylo založeno hodně vinohradů.

Osvobození obce se odehrálo v časných ranních hodinách 25. dubna 1945.