Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
06.05. - 06.05.2017
Pozvánka na zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé

27.05. - 28.05.2017
Květnové hody

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

19.08. - 19.08.2017
Letní kino

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Kamenictví G.A.L.
 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na veškeré...
Pálení čarodějnic
 Srdečně zveme všechny dospělé a děti na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 30. 4. 2017 v 17:30h v...
Zápis dětí do MŠ Milešovice
 Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. 5. 2017 od...
Ceník služeb a poplatků
Obecní knihovny v Milešovicích

Základní služby:
 Půjčování knih, časopisů a poskytování ústních informací 

zdarma

  
Roční příspěvek uživatelů knihovny: 
 Dospělí

 20,- Kč

 Důchodci nad 70 let 

 zdarma

 Studenti

 15,- Kč

 Děti 

 10,- Kč

  
Vybrané služby: 
 Informace v písemné podobě

 5,- Kč + 2,- Kč za stránku

 Práce s Internetem

 30,- Kč/1 hodina

 Kopírování 1 strana A4

 2,- Kč

 Oboustranně

  4,- Kč

 Tiskový výstup z databází, Internetu 1 strana

 2,- Kč

  
Poplatky z prodlení:  
 1. upomínka (po 31 dnech)

  20,- Kč

 2. upomínka (po 41 dnech)

 40,- Kč

 3. upomínka (po 51 dnech)

 60,- Kč

 Upomínací dopis (po 61 dnech – doporučeně)

 100,- Kč

  
Ztráty a ostatní škody: 
 Náhradní čtenářská legitimace

  5,- Kč

 Ztráta knihy nebo časopisu

 náhrada podle ceny na trhu v době ztráty

 Poškození vazby knihy

 50,- Kč

Schváleno Zastupitelstvem obce Milešovice dne 20. 2. 2006, Usnesením č. 2/2006.
Nabytí účinnosti od 1. 3. 2006.

Michal Polanský v.r.
starosta obce