Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výpůjční řád

Obecní knihovny v Milešovicích

 1. Čtenářem veřejné knihovny se může stát každý občan po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky a po zaplacení poplatku dle platného ceníku. U čtenářů mladších 15 let za vypůjčené knihy ručí zákonní zástupci. 
   
 2. Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a podpisem na přihlášce potvrdit jeho znalost. 
   
 3. Čtenář je povinen ihned knihovně hlásit změnu bydliště. 
   
 4. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen prokázat se platným čtenářským průkazem. Tento průkaz je nepřenosný. 
   
 5. Knihy se půjčují na dobu nejdéle 4 týdnů a časopisy nejdéle 2 týdnů. Výpůjční doba jednotlivých svazků může být prodloužena jedině v tom případě, že o knihu nežádá další čtenář. 
   
 6. Čtenář platí poplatky za služby (výpůjčky knih, Internet atd.) dle platného Ceníku. 
   
 7. Čtenář je povinen chránit knihy a časopisy ( včetně obalu ) před poškozením a ztrátou.
  Při poškození knihy nebo časopisu je postupováno stejným způsobem jako při její ztrátě, přičemž je za poškození považován takový zásah, který knihu znehodnocuje z hlediska čtenářského nebo uměleckého. Zjistí-li čtenář poškození knihy nebo časopisu, je jeho povinností oznámit toto poškození
  správě knihovny.