Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
06.05. - 06.05.2017
Pozvánka na zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé

27.05. - 28.05.2017
Květnové hody

29.07. - 30.07.2017
Anenské hody

19.08. - 19.08.2017
Letní kino

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Kamenictví G.A.L.
 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na veškeré...
Pálení čarodějnic
 Srdečně zveme všechny dospělé a děti na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 30. 4. 2017 v 17:30h v...
Zápis dětí do MŠ Milešovice
 Ředitelka ZŠ a MŠ Milešovice oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. 5. 2017 od...
Výpůjční řád

Obecní knihovny v Milešovicích

 1. Čtenářem veřejné knihovny se může stát každý občan po předložení občanského průkazu, vyplnění přihlášky a po zaplacení poplatku dle platného ceníku. U čtenářů mladších 15 let za vypůjčené knihy ručí zákonní zástupci. 
   
 2. Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem a podpisem na přihlášce potvrdit jeho znalost. 
   
 3. Čtenář je povinen ihned knihovně hlásit změnu bydliště. 
   
 4. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen prokázat se platným čtenářským průkazem. Tento průkaz je nepřenosný. 
   
 5. Knihy se půjčují na dobu nejdéle 4 týdnů a časopisy nejdéle 2 týdnů. Výpůjční doba jednotlivých svazků může být prodloužena jedině v tom případě, že o knihu nežádá další čtenář. 
   
 6. Čtenář platí poplatky za služby (výpůjčky knih, Internet atd.) dle platného Ceníku. 
   
 7. Čtenář je povinen chránit knihy a časopisy ( včetně obalu ) před poškozením a ztrátou.
  Při poškození knihy nebo časopisu je postupováno stejným způsobem jako při její ztrátě, přičemž je za poškození považován takový zásah, který knihu znehodnocuje z hlediska čtenářského nebo uměleckého. Zjistí-li čtenář poškození knihy nebo časopisu, je jeho povinností oznámit toto poškození
  správě knihovny.