Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2011

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

 § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

 

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve 

    smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné

    podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce

    Milešovice : www.milesovice.cz

 

2. Informace o poskytování informací v r. 2011 ve smyslu ustanovení § 18  zákona :

 

-počet podaných písemných žádostí o informace                          0

-počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                  0

-výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                    0

-další informace, vztahující se k uplatňování zákona                    0

 

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

 

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek  obce a hlášením v místním rozhlase .

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

 

 

 V Milešovicích  13.01. 2012

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                             Michal Polanský    

                                                                                                                 starosta obce

                                                                                                      

 

 

Vyvěšeno dne :  13.1.2012                                                        Sejmuto dne    : 30.1.2012