Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výroční zpráva za rok 2005

o poskytování informací dle zák.č 106/99 Sb.

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení § 2 odst.1 zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).
Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.
Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

 1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/99 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce Milešovice: www.milesovice.cz
   
 2. Informace o poskytování informací v r. 2005 ve smyslu ustanovení § 18 zákona:
  • počet podaných písemných žádostí o informace 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
  • další informace, vztahující se k uplatňování zákona 0

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek obce a hlášením v místním rozhlase.

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

V Milešovicích 23. 1. 2005

Michal Polanský
starosta obce

Mgr. Hana Třetinová
místostarostka obce

Vyvěšeno dne: 24. 1. 2006
Sejmuto dne: 13. 2. 2006