Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
30.04. - 30.04.2017
Pálení čarodějnic

19.08. - 19.08.2017
Letní kino


Hlášení rozhlasu
Řeznictví a uzenářství D-maso Blažovice
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat každý pátek v 7:00 hod. u Obecního úřadu ČERSTVÉ...
Nabídka práce - servírka/číšník
Restaurace U Kostela, Újezd u Brna přijme servírku/číšníka na plný nebo částečný úvazek a brigádu. Praxe...
MUDr. Pikolon - dovolená
 MUDr. Jan Pikolon oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 23. a v pátek 24.3.2017 NEORDINUJE.  ...
Pozvánka na jarní výstavu - Křenovice
 Obec Křenovice pořádá ve dnech 25. - 26. 3. 2017 v době od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 17:30 jarní výstavu ve společenském sále na...
Výroční zpráva za r. 2008 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

 

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve smyslu

    ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné  podobě v kanceláři

    OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce Milešovice :

    www.milesovice.cz

 

2. Informace o poskytování informací v r. 2008 ve smyslu ustanovení § 18  zákona :

 

- počet podaných písemných žádostí o informace                          0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                   0

- opis podstatných částí každého rozsudku                                    0

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto

  zákona bez uvádění osobních údajů                                             0

- další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona            0

 

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

 

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek  obce a hlášením v místním rozhlase .

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

 

 

 V Milešovicích  4. 2. 2009

 

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                             Michal Polanský

                                                                                                                  starosta obce

       

                                                                                                         

Vyvěšeno dne : 4. 2. 2009

Sejmuto dne    :