Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výroční zpráva za r. 2008 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

 

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve smyslu

    ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné  podobě v kanceláři

    OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce Milešovice :

    www.milesovice.cz

 

2. Informace o poskytování informací v r. 2008 ve smyslu ustanovení § 18  zákona :

 

- počet podaných písemných žádostí o informace                          0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                   0

- opis podstatných částí každého rozsudku                                    0

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto

  zákona bez uvádění osobních údajů                                             0

- další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona            0

 

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

 

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek  obce a hlášením v místním rozhlase .

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.

 

 

 V Milešovicích  4. 2. 2009

 

 

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                             Michal Polanský

                                                                                                                  starosta obce

       

                                                                                                         

Vyvěšeno dne : 4. 2. 2009

Sejmuto dne    :