Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
 
Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení
 § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).
Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace, o které byla požádána.
Na základě ustanovení § 18 zákona  č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:
 
1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve 
    smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné
    podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce
    Milešovice : www.milesovice.cz
 
2. Informace o poskytování informací v r. 2016 ve smyslu ustanovení § 18  zákona :
 
-počet podaných písemných žádostí o informace                          1
-počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                  0
-výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                    0
-další informace, vztahující se k uplatňování zákona                    0
 
Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
 
Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek  obce a hlášením v místním rozhlase .
 
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.
 
 
 V Milešovicích  18. 1. 2017
 
 
 
 
                                                                                                          ………………………….
                                                                                                             Michal Polanský    
                                                                                                                 starosta obce
                                                                                                      
 
 
Vyvěšeno dne:  18.1.2017                                                        Sejmuto dne: 3. 2. 2017