Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
30.04. - 30.04.2017
Pálení čarodějnic

19.08. - 19.08.2017
Letní kino


Hlášení rozhlasu
Řeznictví a uzenářství D-maso Blažovice
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat každý pátek v 7:00 hod. u Obecního úřadu ČERSTVÉ...
Nabídka práce - servírka/číšník
Restaurace U Kostela, Újezd u Brna přijme servírku/číšníka na plný nebo částečný úvazek a brigádu. Praxe...
MUDr. Pikolon - dovolená
 MUDr. Jan Pikolon oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 23. a v pátek 24.3.2017 NEORDINUJE.  ...
Pozvánka na jarní výstavu - Křenovice
 Obec Křenovice pořádá ve dnech 25. - 26. 3. 2017 v době od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 17:30 jarní výstavu ve společenském sále na...
Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2007

o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím


Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení

§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).

Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace,

o které byla požádána.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:


1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve

smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/1999 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné

podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce

Milešovice : www.milesovice.cz


2. Informace o poskytování informací v r. 2007 ve smyslu ustanovení § 18 zákona :


- počet podaných písemných žádostí o informace 0

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

- opis podstatných částí každého rozsudku 0

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto

zákona bez uvádění osobních údajů 0

- další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.


Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek obce a hlášením v místním rozhlase .


Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.V Milešovicích 28.02. 2008………………………….

Michal Polanský

starosta obce

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :