Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
28.10. - 28.10.2017
Lampionový průvod

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

04.11. - 04.11.2017
Setkání se seniory

31.12. - 31.12.2017
Divadlo Boleradice


Hlášení rozhlasu
Obecní knihovna Milešovice

 Otevírací doba knihovny: pondělí 15:00 - 18:00

Adresa : Milešovice 68
683 54 p. Otnice
E-mail : knihovna@milesovice.cz
Knihovník: Lukáš Krahula
Zřizovatel : Obec Milešovice


V roce 1923 byla přičiněním místní Osvětové komise, která se měla starat
o kulturu a vzdělávání v obci, zřízena lidová knihovna. Knihovna byla umístěna ve škole. Za obnos 500,- Kč od státu a 1200,- Kč od obce bylo koupeno prvních 46 knih. Knihovníkem se stal řídící učitel Ferdinand Kramář. V roce 1952 už měla knihovna 882 svazků knih. V této době je knihovníkem ředitel školy Jan Májek. Knihovna je umístěna ve škole v učebně, kde sídlí mateřská škola. V roce 1964 už měla 1306 svazků knih a byla umístěna do zasedací síně Místního národního výboru. Knihy se půjčovaly jen v zimním období. Funkci knihovnice vykonávala ředitelka mateřské školy Anežka Fillová. V roce 1982 se stala knihovnicí paní Miroslava Marková. V roce 1985 se knihovna přestěhovala do budovy kulturního domu a byla vybavena novým nábytkem. Knihovnicí se stala paní Věra Dubská. Kvůli přístavbě hospody ke kulturnímu sálu se knihovna opět stěhovala, a to do budovy nové mateřské školy.
V roce 2005 byla v obci vybudována nová budova pro prostornou knihovnu a samoobsluhu. Knihovna je otevřena jednou v týdnu na tři hodiny. Nabízí
také internet pro veřejnost na jednom PC. Do konce roku 2016 byla knihovnicí paní Eva Gargošová. Od roku 2017 máme nového knihovníka pana Lukáše Krahulu. 
V loňském roce měla knihovna 117 čtenářů, počet návštěvníků byl 485,
knihovní fond měl 2454 svazků. Proběhlo 1559 výpůjček a knihovna odebírala
3 tituly periodik. Obec Milešovice má 688 obyvatel.


 


Knihovna je IN - 3. 2. 2014

Odměna za vysvědčení

Den otevřených dveří - 28. 12. 2013 a návštěva dětského domova LILA

Moje nejoblíbenější knížka z 19. 12. 2012
pohled zvenku
pohled zvenku

 
pohled zevnitř
pohled zevnitř

 
stolek s počítačem
stolek s počítačem