Czechpoint

Portál pro vhodné uveřejnění


Hledání
Kalendář
30.04. - 30.04.2017
Pálení čarodějnic

19.08. - 19.08.2017
Letní kino


Hlášení rozhlasu
Řeznictví a uzenářství D-maso Blažovice
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat každý pátek v 7:00 hod. u Obecního úřadu ČERSTVÉ...
Nabídka práce - servírka/číšník
Restaurace U Kostela, Újezd u Brna přijme servírku/číšníka na plný nebo částečný úvazek a brigádu. Praxe...
MUDr. Pikolon - dovolená
 MUDr. Jan Pikolon oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 23. a v pátek 24.3.2017 NEORDINUJE.  ...
Pozvánka na jarní výstavu - Křenovice
 Obec Křenovice pořádá ve dnech 25. - 26. 3. 2017 v době od 8:30 do 12:00 a od 14:00 do 17:30 jarní výstavu ve společenském sále na...
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2006

                                      Výroční zpráva za rok 2006
                      o poskytování informací dle zák.č 106/99 Sb.

Obec Milešovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení
§ 2 odst.1 zákona č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona ).
Obec Milešovice v souladu se zákonem poskytovala občanům informace,
o které byla požádána.
Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává obec Milešovice tuto výroční zprávu:

1. Základní informace o obci, o podmínkách poskytování informací a další, ve
    smyslu ustanovení § 5 zák.č.106/99 Sb., jsou občanům k dispozici v tištěné
    podobě v kanceláři OÚ. Rovněž jsou zveřejněny na webových stránkách obce
    Milešovice : www.milesovice.cz

2. Informace o poskytování informací v r. 2006 ve smyslu ustanovení § 18 zákona :

    -počet podaných písemných žádostí o informace 0
    -počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
    -výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
    -další informace, vztahující se k uplatňování zákona 0

Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou-li vyřízeny bezprostředně se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových stránek obce a hlášením v místním rozhlase .

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na výše uvedené www adrese obce.


V Milešovicích 21.02. 2007
                                                                            ………………………….
                                                                              Mgr. Hana Třetinová 
                                                                              pověřená členka ZO
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :